"Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi" - kurenda spotkań z rolnikami

KURENDA
spotkań z rolnikami „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”
organizowanych pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna

Celem spotkań organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie. Zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniach to m.in.:

  1. Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020: Modernizacja gospodarstw rolnych oraz Premia dla młodych rolników, Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Restrukturyzacja małych gospodarstw.
  2. Priorytety działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na rok 2018.
  3. Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników, Działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS.
  4. Zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2018 roku. Działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dotyczące rynków rolnych i promocji produktów rolnych i żywnościowych.
  5. Aktualna sytuacja dot. afrykańskiego pomoru świń i choroby guzowatej skóry bydła jako nowego zagrożenia dla Polski. Rolniczy handel detaliczny.
  6. Bezpieczeństwo pożarowe na obszarach wiejskich.
  7. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa dla rolnictwa

Spotkania odbędą się we wszystkich powiatach i są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie okazji do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji.

W ramach spotkań zapewniona zostanie również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami w/w instytucji.

Zapraszamy 24 stycznia, w środę o godzinie 10:00 do sali konferencyjnej CKU ZSP nr 2 w Kępnie (ul. Przemysłowa 10C, Kępno).

Script logo