KOMUNIKAT PLW: larwa włośni

W dniu 14 stycznia 2013 r. w dostarczonej do badania próbce mięsa z dzika stwierdzono bardzo silną inwazję larw włośni. Dzik został odstrzelony podczas polowania, które odbyło się w rejonie miejscowości Kuropka (gmina Perzów), a dostarczone próbki mięsa zostały poddane badaniu na obecność larw włośni w Laboratorium Wytrawiania Mięsa w Kępnie. W wyniku tego badania całe mięso pochodzące z dzika zostało poddane utylizacji, jako nie nadające się do spożycia przez ludzi.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kępnie informuje, że włośnica jest bardzo groźną dla ludzi chorobą pasożytniczą, którą można zarazić się w wyniku spożycia mięsa dzików, świń ,nutrii bądź bobrów zarażonych larwami włośnia. Spożywanie mięsa niepoddanego badaniu zwiększa ryzyko zachorowania, a może nawet doprowadzić do zgonu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich mieszkańców powiatu kępińskiego o zgłaszanie i dostarczenie do urzędowych lekarzy weterynarii próbek mięsa świń, dzików, nutrii i bobrów w celu przebadania ich na obecność włośni. Badanie to jest obowiązkowe, a jego przeprowadzenie pozwoli wyeliminować ryzyko zachorowania.

Script logo