KOMUNIKAT PLW: minimalne zasady bioasekuracji w zakresie obowiązującego nakazu utrzymywania drobiu w odosobnieniu

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kępnie dotyczący zasad minimalnej bioasekuracji w zakresie obowiązującego nakazu utrzymywania drobiu w odosobnieniu w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach.

  1. Obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu w odosobnieniu w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakami. W rozumieniu ww. przepisu jako inne miejsca przetrzymywania należy traktować woliery lub zadaszone miejsca z ogrodzeniem sięgającym od krawędzi dachu do podłoża.
  2. Jednakże, w przypadku, gdy karmienie i pojenie drobiu odbywa się poza budynkiem miejsce, o którym mowa powyżej musi być bezwzględnie zadaszone na całej swej powierzchni.
  3. Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne lub mandaty z kodeksu wykroczeń.
Script logo