KOMUNIKAT PLW: nowe rozporządzenie w sprawie warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

9 czerwca 2016 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kępnie informuje, że od 1 czerwca weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. poz. 451).

W związku z powyższym przekazuje się opracowaną i zaktualizowaną przez MRiRW wersję wytycznych dotyczących ww. działalności, które są umieszczone również na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kępnie
/-/
dr Krzysztof Rudziński

Script logo