KOMUNIKAT PLW: Rozporządzenie w sprawie uchylenia określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół

Rozporządzenie nr 5 / 2017
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kępnie

z 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie uchylenia Rozporządzenia nr 1 / 2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kępnie z 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2016 poz. 7100).

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1539 ze zm.) zarządza się co następuje:

§1

Uchyla się Rozporządzenie nr 1 / 2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kępnie z 14 listopada 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na obszarze powiatu kępińskiego określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze w całości. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2016 poz.7100).

§2

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Kępnie
(-) lek. wet. Waldemar Gruszewski

  • piw-kepno-rozporzadzenie-2017-5.pdf

    Rozporządzenie w sprawie uchylenia określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół (format PDF, rozmiar 79 kB)

Script logo