KOMUNIKAT PLW z 14 listopada 2016 r. dotyczący zagrożenia wirusem ptasiej grypy

W gminie Goleniów (woj. zachodniopomorskie) wykryto dzikie ptaki zarażone wirusem ptasiej grypy typu H5N8.

W związku z tym apeluję do rolników i hodowców drobiu o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa chowu, aby ta groźna choroba się nie rozprzestrzeniała. Hodowcy powinni w pierwszej kolejności odizolować stada drobiu oraz ich pożywienie od kontaktu z dzikim ptactwem, w szczególności z kaczkami, gęsiami, łabędziami i ptakami drapieżnymi, ponieważ bezpośredni kontakt może skutkować zarażeniem wirusem ptasiej grypy.

Polska w chwili obecnej jest krajem wolnym od tej choroby, może się to jednak zmienić, jeżeli wirus przedostanie się do stada drobiu hodowlanego.

Dlatego też zadaniem hodowców jest niedopuszczenie do kontaktu drobiu z dzikimi ptakami, które są nosicielami wirusa. Wszyscy hodowcy drobiu, przede wszystkim posiadający gospodarstwa położone w pobliżu zbiorników i cieków wodnych powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji, które minimalizują ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Zaleca się w szczególności zabezpieczenie paszy przed dostępem zwierząt i ptaków dzikich, niekarmienie drobiu na zewnątrz budynku, w których jest utrzymywany, a także stosowanie w gospodarstwach odzieży oraz obuwia ochronnego.

Ponadto hodowcy w przypadku zauważenia objawów nasuwających podejrzenie choroby, są zobowiązani do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby. Zgłoszenie należy przekazać do Powiatowego Lekarza Weterynarii lub inspektoratu bezpośrednio, albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

Przypominam, że dotychczas ptasia grypa wystąpiła w Polsce dwukrotnie. Po raz pierwszy w latach 2005 - 2006, jednak nie odnotowano wtedy choroby u ptaków domowych. W roku 2007 odnotowano 10 ognisk na terenie ferm drobiu w woj. mazowieckim oraz warmińsko-mazurskim. Zlikwidowano wówczas 939 tys. szt. ptaków oraz blisko 4 mln jaj.

Script logo