Kontakt

Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kępnie

ul. Graniczna 14, 63-600 Kępno

tel. / fax: (62) 782 24 91

e-mail: kepno.piw@wetgiw.gov.pl

NIP: 619 182 88 12 - REGON: 250 864 014

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00
sobota, niedziela: nieczynne

Powiatowy Lekarz Weterynarii, a w przypadku jego nieobecności osoby przez niego upoważnione przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu - w poniedziałek od 14:00 do 16:00. W przypadku gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, obywatele przyjmowani są w następnym dniu roboczym w tych samych godzinach.

Koordynacją załatwiania skarg i wniosków zajmuje się Zespół ds. Administracyjnych Finansowych (sekretariat).

Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane na podmiotowej stronie, a są w posiadaniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kępnie,  są udostępniane na wniosek. Informacja, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Script logo