Materiały informacje na temat ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kępnie przekazuje do publicznej wiadomości plakaty i broszury informujące o zgrożeniach związanych z ASF i obostrzeniach związanych z przywożeniem produktów pochodzenia zwierzęcego na teren Unii Europejskiej.

Wersje elektroniczne plakatów i ulotek dostępne są na stronie Komisji Europejskiej:
https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports/poster-keep-animal-diseases-out-eu_en

Ponadto na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii również podane są informacje o zakazie przywozu w bagażu podręcznym i przesyłkach pocztowych produktów pochodzenia zwierzęcego z krajów trzecich na teren UE:
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/plakaty-informacyjne---zywnosc

Do pobrania:

Script logo