OGŁOSZENIE PLW: łańcuch żywnościowy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kępnie przypomina o obowiązku każdorazowego zaopatrywania zwierząt przeznaczonych do uboju w łańcuch żywnościowy.

Kto powinien wypełnić łańcuch żywnościowy?

Wszyscy właściciele zwierząt rzeźnych mają obowiązek dostarczyć wraz ze zwierzęciem kierowanym do uboju bezpośrednio do rzeźni bądź przez pośrednika, łańcuch żywnościowy. Dokument ten musi zostać wypełniony w całości, to znaczy we wszystkich rubrykach udzielając odpowiedzi na zawarte pytania.

Dokument musi być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem właściciela zwierząt.

Dlaczego zaopatrywanie zwierząt w łańcuch żywnościowy jest konieczne?

Informacje zawarte w łańcuchu żywnościowym są niezbędne do wydania przez Urzędowego Lekarza Weterynarii prawidłowej oceny poubojowej mięsa pozyskanego ze zwierząt kierowanych do uboju. Brak łańcucha żywnościowego bądź jego częściowe wypełnienie może spowodować konfiskatę tuszy zwierzęcia / zwierząt, a tym samym straty finansowe ponoszone przez hodowcę.

Obowiązki właściciela zwierzęcia:

  1. Obowiązkowe zaopatrzenie zwierząt dostarczanych do uboju
    w informacje dotyczące łańcucha żywnościowego.
  2. Dokładne i kompletne wypełnienie łańcucha żywnościowego.

Co niesie za sobą nieprzestrzeganie powyższych zasad?

W przypadku braku zaopatrzenia zwierząt w łańcuch żywnościowy,
dostarczane zwierzęta nie będą przyjmowane do rzeźni!

Zwierzęta poddane ubojowi, a nie posiadające łańcucha żywnościowego
wypełnionego w całości będą podlegały konfiskacie!

Pobierz druk:

Script logo