OGŁOSZENIE PLW: numer paszowy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kępnie informuje o konieczności zarejestrowania działalności na rynku pasz wszystkich rolników zajmujących się uprawą roli lub chowem / hodowlą zwierząt w celu uzyskania numeru paszowego.

Numer paszowy nadawany jest po przedłożeniu w naszym Inspektoracie oświadczenia o spełnieniu wymogów higieniczno-weterynaryjnych określonych w Rozporządzeniu (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 stycznia 2005 r.

Wzór druku oświadczenia dostępny jest w zakładce "Formularze i druki" oraz w siedzibie naszego Inspektoratu w dniach i godzinach urzędowania.

Kto powinien zarejestrować swoją działalność jako podmiot działający na rynku pasz i otrzymać numer paszowy?

  • rolnicy zajmujący się tylko uprawą ziemi - produkcja pierwotna (zboża, okopowe, oleiste, motylkowe)
  • rolnicy zajmujący się zarówno uprawą ziemi - produkcja pierwotna (zboża, okopowe, oleiste, motylkowe) jak również hodowlą / chowem zwierząt (produkcja pasz na potrzeby własne)
  • podmioty zajmujące się sprzedażą lub produkcją pasz

Dlaczego konieczne jest przestrzeganie wymogu rejestracji oraz posiadania numeru paszowego?

Od 1 stycznia 2011 r. w ramach kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności nadzorem została objęta higiena pasz. Nie posiadanie numeru paszowego może rzutować na zmniejszenie dopłat obszarowych oraz wstrzymanie wypłat z funduszy UE wypłacanych przez ARiMR.

Na terenie powiatu kępińskiego wprowadzony został obowiązek wpisywania numeru paszowego w kartę łańcucha żywnościowego - bez numeru paszowego nie będzie możliwości sprzedaży zwierząt rzeźnych.

Oświadczenia należy składać w siedzibie Inspektoratu w dniach i godzinach urzędowania.

Po sprawdzeniu przez pracownika poprawności oświadczenia, wydawane będzie - bez zbędnej zwłoki - potwierdzenie nadania numeru paszowego.

Pobierz druk:

Script logo