OGŁOSZENIE PLW: wyznaczenia do prowadzenia urzędowych czynności kontrolnych w zakresie bioasekuracji na 2018 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kępnie w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 36 ze zm.) ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy - zlecenia na okres od 1 maja 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Script logo