Zagrożenie afrykańskim pomorem świń - nie wyrzucaj żywności do środowiska

Dlaczego afrykański pomór świń jest groźny?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie dziki i świnie. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF stąd, choroba ta nie stwarza żadnego zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, jak również w produktach żywnościowych zawierających mięso chorych świń lub dzików. W suszonej kiełbasie lub słoninie zachowuje zakaźność przez ok. 300 dni.

ZAPAMIĘTAJ!
Kraj, w którym występuje ASF, narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane upadkami świń, kosztami likwidacji ognisk choroby, a także wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń.

W związku z zagrożeniem ASF Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zaleca stosować się do następujących zasad: 

  • W lesie oraz innych miejscach gdzie mogą żyć dziki, nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych.
  • Należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików.
  • Nie spuszczać psów ze smyczy.
  • Zgłaszać wszystkie przypadki znalezienia padłego dzika do Powiatowego Lekarza Weterynarii, najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub do władz samorządowych.

Przestrzeganie powyższych zasad dotyczy również obywateli innych państw, w których występuje ASF. Nielegalnie przywieziona do Polski żywność może stanowić poważne zagrożenie chorobami zakaźnymi zwierząt w tym afrykańskim pomorem świń.

Pobierz ulotkę:

Script logo