Zgłoszenie zasiedlenia fermy drobiu

Co przygotować?

Wypełniony druk "Zgłoszenie zasiedlenia fermy drobiu". Wzór druku stanowi załącznik do niniejszej karty usługi.

Ile czasu to zajmie?

Jeżeli tylko zechcesz, to bez zbędnej zwłoki otrzymasz potwierdzenie dokonania zgłoszenia.

Ile to kosztuje?

Zgłoszenie zasiedlenia fermy drobiu nie podlega opłacie.

Jakie są terminy?

Musisz powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia, tzn. zasiedlenia fermy.

Gdzie załatwię sprawę?

Osobiście w naszym inspektoracie w Kępnie, ul. Graniczna 14, bądź wysyłając wypełniony druk na adres znajdujący się w stopce.

Jak to zrobić?

  • pobierz druk "Zgłoszenie zasiedlenia fermy drobiu" w siedzibie inspektoratu lub w formie załącznika do niniejszej karty usługi;
  • wypełnij druk formularza zgodnie z objaśnieniami;
  • wypełniony złóż w siedzibie inspektoratu, badź prześlij za pośrednictwem poczty na adres PIW w Kępnie, ul. Graniczna 14 lub elektronicznie na adres e-mail: kepno.piw@wetgiw.gov.pl;

Jaka jest podstawa prawna?

  • art. 7 Ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 ze zm.)

Jakie są dalsze kroki?

Każdorazowo, bez zbędnej zwłoki informuj w formie pisemnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kępnie o zaprzestaniu prowadzenia działalności, a także o każdej zmianie stanu prawnego lub faktycznego związanego z prowadzeniem fermy drobiu.

Pobierz formularz:

Script logo